Srbija je naš cenjen i poštovan partner. Stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana je bitna za NATO i Srbija u tome ima veoma bitnu ulogu.

Brigadni general Čezare Marineli, šef NATO vojne kancelarije za vezu

Eng.   Lat.   Ћир.

Naslovna  /  O nama  /  Rukovodstvo

Rukovodstvo


      VISOKI VOJNI PREDSTAVNIK
      BRIGADNI GENERAL ČEZARE MARINElLI
      ŠEF NATO KANCELARIJE ZA VEZU U BEOGRADU
  
Brigadni general Čezare Marineli je rođen u Veneciji, Italija, 1961. godine. Upisao je Vojnu akademiju 1980. godine a 1984. stekao čin oficira i stupio na službu u 3. artiljerijskom bataljonu, gde ostaje osam godina kao komandir baterije i načelnik operativnih poslova (S3) bataljona.

Od 1994. do 1995. pohađa Štabnu školu Vojske Italije, zatim završava i Komandno-generalštabnu školu u Fort Levenvortu, SAD, nakon čega dobija mesto u Upravi za operativno planiranje GŠ Vojske Italije. U čin majora unapređen je 1996. godine, zatim od 1996. do 1997. pohađa kurs za više štabne oficire za poslove u okviru združenog štaba. U leto 1997. stiče čin potpukovnika i kao viši oficir se vraća u Upravu za operativno planiranje GŠ Vojske Italije, gde provodi dve godine. U tom periodu odgovoran je za upravljanje i planiranje učešća Vojske Italije u operacijama u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Istočnom Timoru.

Od januara do avgusta 1998. je na dužnosti načelnika za kadrove (G1) Multinacionalne Divizije Jugoistok u SFOR-u, Bosni i Hercegovini, u vreme kada je službeni jezik ove divizije bio francuski. Komandu nad 17. protivvazdušnim pukom SFORZESCA preuzima 1999. i na toj poziciji ostaje godinu dana. Oktobra 2000. biva postavljen na mesto načelnika Sekcije za tekuće operacije u okviru Uprave za operacije Glavnog štaba Kopnenih operativnih snaga Vojske Italije u Veroni, gde služi pet godina. Godinu dana uz svoje osnovne zadatke, takođe obavlja posao načelnika Odeljenja zaduženoge za razmeštanje, raspoređivanje i održavanje operacija Vojske Italije u Bosni, Albaniji, na Kosovu, Avganistanu i Iraku. U tom periodu je odgovoran i za razvoj nove strukture pešadijske grupe Vojske Italije.

Od novembra 2002. do aprila 2003. je načelnik tima za rano planiranje Kombinovane združene namenske snage 180 (CJTF 180) u Avganistanu, zadužen za raspoređivanje Pešadijskog bataljona Italije u provinciji Kost, u isto vreme služeći kao oficir za planiranje, u okviru Odelenja za planiranje (CJ5). Unapređen je u čin pukovnika 2004. i od januara 2005. do oktobra 2006. preuzima komandu nad 5. artiljerijskim pukom višecevnih raketnih sistema (FA/MLRS) SUPERGA. SUPERGA puk je od aprila do okrobra 2006. u Avganistanu dejstvovao kao pešadijski bataljon u okviru italijanskog Provincijskog tima za rekonstrukciju (PRT) u provinciji Herat. Od 2006. do 2009. radi u Glavnom štabu Vrhovne savezničke komande za transformaciju (SACT), Norfolk, SAD, kao vođa Tima za itegrisane operativne sposobnosti za potrebe ekspedicija. Od oktobra 2009. do septembra 2010. je na dužnosti zamenika komandanta Pešadijske brigade pod nazivom „Granatieri di Sardegna" a januara 2010. dobija i unapređenje u čin brigadnog generala. Od septembra 2010. do juna 2011. služi kao stoti komandant brigade „Granatieri di Sardegna", a jula 2011. postaje zamenik komandanta za strateška partnerstva u Komandi Operacije ISAF-a (ISAF HQ) u Kabulu, Avganistan. Nakon restrukturiranja Komande Operacije ISAF u januaru 2012. premešta se se u Združenu komandu ISAF-a (ISAF Joint Command) kao načelnik borbene podrške, do aprila 2012.

Aprila 2012. brigadni general Marinelli je raspoređen u Generalštab odbrane Vojske Italije, kao zamenik načelnik Uprave za vojnu politiku i planiranje, gde je bio odgovoran za razvoj budućih sposobnosti Vojske Italije. Jula 2013. je raspoređen u Generalštab vojske kao zamenik načelnik Uprave za  „upotrebu snaga i Operativni centar", radeći na poslovima obuke, obrazovanja, doktrine i simulacija. Od 3. februara 2016. vrši funkciju šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu.

Brigadni general Marinelli je završio gimnaziju, prirodni smer, i stekao diplomu strateških nauka Univerziteta u Torinu, diplomu političkih nauka smer međunarodnih odnosa Univerziteta u Trstu i master iz strateških nauka, Univerziteta u Torinu. Govori italijanski, engleski (NSL 4343) i francuski (NSL 4333). Brigadni general Marinelli je oženjen Mihaelom, imaju dvoje dece – Leonarda Đovanija i Lukreciju Lauru. Voli da se bavi sportom: plivanjem, džogingom, džudom, ronjenjem i fitnesom, a od opštih interesovanja voli da istražuje na internetu, bavi se kompjuterima i čita istorijske knjige.

Search our content:

Address

NATO Military Liaison Office
Bircaninova 5
Ministry of Defense Building
11000 Belgrade
Serbia

Media Operations

Public Affairs Office
Bircaninova 5
11000 Belgrade
Serbia