MLO Belgrade

Naslovna  /  O nama

       

O nama


NATO vojna kancelarija za vezu je vitalna spona između NATO-a i sprskih vlasti od osnivanja u decembru 2006.
 
Kancelarija olakšava saradnju Srbije s Alijansom u okviru programa Partnerstvo za mir i pomaže napore Srbije u reformi sistema odbrane kroz zajedničku Grupu Srbija-NATO za reofrmu sistema odbrane (eng. DRG). Tekući mehanizmi vojne saradnje u koje je NATO kancelarija aktivno uključena podrazumevaju i Individualni partnerski program saradnje (eng. IPCP), Proces planiranja i pregleda (eng. PARP), Koncepr operativnih sposobnosti (eng. OCC) i Program izgradnje integriteta (eng. BI).
 
Od usklađivanja prvog Individualnog akcionog plana partnerstva (eng. IPAP) 2015, NATO vojna kancelarija za vezu pruža rastuću podršku NATO-vim naporima u zemlji domaćina u oblastima javne diplomatije, političkog dijaloga i vojne reforme. U tom cilju, kancelarija redovno komunicira s medijima i promoviše partnerske aktivnosti s etabliranim nevladinim organizacijama u Srbiji.
 
Dodatno, NATO kancelarija za vezu pruža podršku Vladi Srbije i akademskoj zajednici u pripremi i realizaciji kroz NATO program Nauka za mir, a pomaže i NATO agenciji za podršku i nabavke (eng. NSPA) u sprovođenju aktuelnog Poverilaćkog fonda za bezbedno uništenje zastarele municije.
 
Italijanski brigadni general Čezare Marineli vrši funkciju šefa NATO kancelarije za vezu od februara 2016.
 

Search our content:

Address

NATO Military Liaison Office
Bircaninova 5
Ministry of Defense Building
11000 Belgrade
Serbia

Media Operations

Public Affairs Office
Bircaninova 5
11000 Belgrade
Serbia