MLO Belgrade

Search our content

Naslovna  /  NOVOSTI  /  Arhiva vesti  /  2018  /  Sinergija u interoperabilnosti REGEX 18

Sinergija u interoperabilnosti REGEX 18


U Centru za obuku putem simulacija u beogradskoj kasarni „Banjica 2" danas je počela petodnevna multinacionalna komandno-štabna vežba podržana računarskim simulacijama REGEX 18 koja predstavlja zajedničku obuku vojnih, civilnih i policijskih struktura za učešće u multinacionalnim operacijama podrške miru pod mandatom Ujedinjenih nacija. NATO je ovu aktivnost podržao pružanjem saveta i pomoći, uz angažovanje Komande Združenih snaga u Napulju i obezbeđivanje sredstava za učešće država partnera.

Ciljevi obučavanja, koje se izvodi po NATO standardima i procedurama, bili su fokusirani na unapređenje sposobnosti štabnih oficira komande brigade za komandovanje i kontrolu snaga u operaciji u multinacionalnom okruženju i unapređenje interoperabilnosti.

Nakon opsežne pripreme koja je trajala godinu dana, Vojska Srbije je započela fazu izvođenja komandno-štabne vežbe podržane računarskim simulacijama. Od uspostavljanja Inicijative REGEX, ovo je peta u seriji vežbovnih aktivnosti koja se izvodi u organizaciji NATO-a od 2014. godine. Vojska Srbije prvi put priprema i izvodi komandno-štabnu vežbu, čijoj je realizaciji prethodilo sedam radionica sa stranim partnerima radi obuke i planiranja vežbe brigadnog nivoa.

REGEX je multinacionalna i multifunkcionalna vežba čiji koncept podržava pripremu i izvođenje multinacionalnih operacija podrške miru u nestabilnom okruženju, bazirana na sveobuhvatnom pristupu i fokusirana na saradnju sa svim relevantnim akterima u zoni operacije. Osim pripadnika Vojske Srbije, na vežbi učestvuju i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici međunarodnih organizacija, Kancelarije UN u Beogradu, UNICEF-a, UNHCR, OEBS-a, Međunarodni komitet Crvenog krsta, Komesarijata za izbeglice, Crvenog krsta Srbije i oko 60 pripadnika oružanih snaga iz 15 zemalja.

Search our content:

Address

NATO Military Liaison Office
Bircaninova 5
Ministry of Defense Building
11000 Belgrade
Serbia

Media Operations

Public Affairs Office
Bircaninova 5
11000 Belgrade
Serbia