MLO Belgrade

Search our content

Naslovna  /  NOVOSTI  /  Arhiva vesti  /  2018  /  NATO podstice obrazovanje kroz saradnju

NATO podstice obrazovanje kroz saradnju


Viši menadžer programa iz Sektora za politička pitanja i bezbednosnu politiku NATO-a Frederik Žakemin posetila je Beograd od 3. do 5. septembra. U nameri da promoviše saradnju na polju obrazovanja kroz Program za unapređenje obrazovanja u oblasti odbrane (DEEP), sastala se sa državnim sekretarom Ministarstva odbrane Aleksandrom Živkovićem, rektorom Univerziteta odbrane prof. dr Mladenom Vurunom, general-majorom, i komandantom Komande za obuku general-potpukovnikom Đokicom Petrovićem. Cilj ovih sastanaka bio je ponovno uspostavljanje programa DEEP u Srbiji. Žakeminova je na poseti imala pratnju akademskog savetnika za Balkan, dr Hajnca Večere, brigadnim generalnom u penziji. Pošto Srbija uglavnom sprovodi svoje aktivnosti u okviru DEEP u pogledu razvoja fakulteta, mogu postojati dodatne prilike da se proširi njena uloga, kroz pružanje edukacije drugim partnerskim zemljama u programu DEEP. DEEP je nosilac reformi, koji pruža praktičnu podršku krojenu po meri za pojedinačne zemlje za razvoj i reformu profesionalnih institucija za vojno obrazovanje. Kroz razvoj fakulteta, nastavnih programa i konsultacije među vršnjacima, program DEEP podstiče izgradnju kapaciteta, razvoj i standardizaciju sposobnosti za saradnju, te podržava interoperabilnost procesa i metodologija za jačanje demokratskih institucija.

Search our content:

Address

NATO Military Liaison Office
Bircaninova 5
Ministry of Defense Building
11000 Belgrade
Serbia

Media Operations

Public Affairs Office
Bircaninova 5
11000 Belgrade
Serbia