KFOR

Search our content

KFOR  /  Media Center  /  Archive  /  News  /  2017  /  KOSOVO SECURITY STUDY DAY  /  COM KFOR Remarks (VIDEO & Transcript)  /  Serbian Transcript

Serbian Transcript


1. Mi smo danas ovde da bi smo još više unapredili uzajamno razumevanje u vezi uloga, sposobnosti i kapaciteta institucija bezbednosti na Kosovu, da rafinišemo jednovremenost napora i da omogućimo zajedničke vežbovne aktivnosti.

2. Današnji događaj se uklapa u okvir saradnje koji je nedavno prepoznat u pismu generalnog sekretara NATO-a i njegovoj poseti Institucijama na Kosovu.

3. Unapređenje saradnje, održavanja veze i komunikacija, su ključni za uspeh. Ovo je jedini način da postanemo efektivniji u borbi protiv zajedničkih bezbednosnih pretnji poput verskog ekstremizma, terorizma, nelegalnih migracija, organizovanog kriminala i socijalnih nemira.

4. Međutim, bezbednost ostaje kompleksno pitanje. Ono obuhvata mnoge dimenzije koje su nekada bile daleko van ovog pitanja a sada zahtevaju zajednički i sveobuhvatni pristup kako bi se pravilno odgovorilo na sve aspekte ove tematike.

5. Vežbovne aktivnosti, vežbe, dani studija i drugi događaji koji okupljaju sve institucije bezbednosti, predstavljaju dobar način da se harmonizuju taktika, tehnike i procedure, kao i da se osigura bolja integracija. Planirano izvođenje vežbe Srebrna Sablja biće još jedna odlična prilika da se uvežbavamo i da proverimo našu spremnost da se nosimo sa budućim izazovima.

6. Što se tiče NATO-a, KFOR i NALT, na različitim nivoima i ekspertizama, pomažu Organizacijama bezbednosti Kosova kako bi doprineli stabilnosti u regionu. Međutim, podrška NATO-a u izgradnji kapaciteta Organizacija bezbednosti Kosova (kao i interakcija sa Institucijama na Kosovu) moguća je samo u sklopu postojećeg mandata KSF-a. Bilo koje odstupanje od ovog mandata bi zahtevalo duboku reviziju svih vidova podrške, saradnje i posvećenosti KFOR-a i NALT-a.

7. Sa ovim osnovnim ubeđenjem na umu, želeo bih još jednom da poželim dobrodošlicu svima Vama i ohrabrujem Vas da nastavite sa plodnom i otvorenom diskusijom. Siguran sam da će ovaj događaj doprineti poboljšanju zajedničkih napora ka sigurnijem i bezbednijem okruženju.

8. Zajedničke vežbe, razmena informacija, familirizacija među Institucijama. Ovo su ključni pojmovi koji čine da je moto KFOR-a prava vododelnica.

9. Poverenje i posvećenost. Učinimo ih stvarnim!

Search our content:

Address

KFOR HQ Pristina
Camp Film City
10000, Pristina
KOSOVO

Media Operations

Public Affairs Office
Camp Film City
10000, Pristina
KOSOVO