KFOR

Search our content

KFOR  /  Media Center  /  Archive  /  News  /  2017  /  KFOR in support of peaceful Elections  /  KFOR-i NË MBËSHTETJE TË ZGJEDHJEVE TË PAQËSORE

KFOR-i NË MBËSHTETJE TË ZGJEDHJEVE TË PAQËSORE


PRISHTINË, 12 qershor – Gjatë ditës së zgjedhjeve, më 11 qershor, KFOR-i zhvilloi një plan specifik në përputhje me vlerësimin e sigurisë për të vepruar me vendosmëri, kujdes dhe paanshmëri, si reaguesi i tretë pas PK-së dhe EULEX-it, në pajtim me mandatin aktual siaps Rezolutës 1244.

Sipas kërkesës së OSBE-së, KFOR-i gjithashtu ofroi siguri për personelin e OSBE- së në zonat e banuara me serbë.

Mjedisi i qetë dhe i sigurtë si dhe liria e lëvizjes është siguruar nga KFOR-i me më shumë se 1200 ushtarë dhe 250 automjete të vendosur në tërë Kosovën, duke përfshirë 4 helikopterë me mundësi të evakuimit mjekësor, të të gjitha njësive vartëse si pjesë e angazhimit për të mbështetur popullin e Kosovës në krijimin e së ardhmes përmes procesit demokratik zgjedhor.

Search our content:

Address

KFOR HQ Pristina
Camp Film City
10000, Pristina
KOSOVO

Media Operations

Public Affairs Office
Camp Film City
10000, Pristina
KOSOVO