KFOR

Search our content

KFOR  /  Media Center  /  Archive  /  News  /  2017  /  EU, NATO and KFOR working alongside to ensure peace and stability in Kosovo and across the Balkans.  /  Sveobuhvatan pristup i jedinstvena namera: EU, NATO, i KFOR rade zajedno na osiguranju mira i stabilnosti na Kosovu i širom Balkana.

Sveobuhvatan pristup i jedinstvena namera: EU, NATO, i KFOR rade zajedno na osiguranju mira i stabilnosti na Kosovu i širom Balkana.


Bezbednosna situacija na Kosovu i izazovi koji su zahvatili zapadni Balkan bili su u fokusu govora komandanta KFOR-a, General-Majora Đovani FUNGA (Giovanni FUNGO), tokom „zajedničkog sastanka odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove (OSP) i pododbora za bezbednost i odbranu (PBO)” ranije danas.

Na sastanku održanom ujutro u Briselu, Komandant KFOR-a je naglasio ključnu saradnju između NATO-a i EU kao suštinskog uslova za postizanje stabilnosti u regionu Balkana i važne uloge koju KFOR ima kao nepristrasni garant za sigurnost.

"Posebno snažna i efikasna saradnja postoji između KFOR-a i cele međunarodne zajednice - rekao je Komandant KFOR-a. "Glavni zadatak KFOR-a je da obezbedi sigurnost na Kosovu i na taj način projektuje stabilnost širom Zapadnog Balkana. Zajedno sa Evropskom unijom, međunarodnom zajednicom i lokalnim institucijama radimo na tome. Snažno držanje KFOR-a, preventivne akcije svih aktera bezbednosti, uključujući EULEKS, i napore posredovanja koje vode Međunarodna zajednica, EU i NATO prvenstveno, sve su to elementi tog sveobuhvatnog pristupa usmerenog na podsticanje stabilnosti i prosperiteta na Kosovu i šire . Zato je normalizacija ključna reč i dijalog između Beograda i Prištine je glavni alat. EU je ključna u održavanju dijaloga i napredovanju, a KFOR je u potpunosti podržava u tom pogledu. Jedinstvo namere NATO-a i EU je osnovni preduslov za normalizaciju i stabilnost širom regiona

O važnosti prisustva KFOR-a na Kosovu - za Kosovo i šire područje zapadnog Balkana – komandant KFOR-a podseća da je KFOR u proteklim godinama garantovao sigurno i bezbedno okruženje, kao i slobodu kretanja na Kosovu, u potpunoj saglasnosti sa svojim Mandatom UN-a koji proizilazi iz Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a.

„ 1999. godine snage KFOR-a su imale oko 55 hiljada vojnika - podsetio je komandant KFOR-a. "Danas, nakon nekoliko revizija misije i zadataka KFOR-a, trupe koje je NATO ovlastio čine oko 4,5 hiljada. 29 država trenutno daje doprinos KFOR-u: 21 zemlja NATO-a i 8 zemalja koje nisu članice NATO-a. Originalna misija, kako je definisana Rezolucijom 1244 SB UN, bila je uspostavljanje bezbednog i sigurnog okruženja i garancija slobode kretanja svima na Kosovu. Napredak u domenu sigurnosti i izgradnja lokalnih snaga sigurnosti učinili su da se misija KFOR-a razvije u održavanju sigurnog i bezbednog okruženja i da eventualno doprinosu tome. Danas na Kosovu KFOR je takozvani treći bezbednosni odgovor. KFOR i dalje deluje kao nepristrasni garant za sigurnost - podvukao je Komandant KFOR-a, - statusno neutralan vis-a- vis u odnosu na institucije na Kosovu. KFOR još uvek pruža direktnu sigurnost na jednoj statičkoj lokaciji, to je Manastir Visoki Dečani. Bezbednosna situacija se konstantno procenjuje.

Search our content:

Address

KFOR HQ Pristina
Camp Film City
10000, Pristina
KOSOVO

Media Operations

Public Affairs Office
Camp Film City
10000, Pristina
KOSOVO