JFC NHQSa

Search our content

NATO HQ Sarajevo  /  BHS  /  Vijesti iz NATO Štaba Sarajevo  /  2023  /  Upoznajte porucnik Malika Burica pripadnika OSBiH

Aug 3 2023

Upoznajte porucnik Malika Burica pripadnika OSBiH

Poručnik Malik Burić - Zastupnik komandira sanitetske čete Glavne logističke baze OS BiH

Pozdrav svima. Ja sam poručnik Malik Burić. Magistar sam zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Zastupnik sam komandira sanitetske čete Glavne logističke baze Oružanih snaga BiH. Jedna od dodatnih dužnosti mi je da sam oficir za sanitet u Bataljonskoj grupi lake pješadije sa kojom sam prošao četverogodišnji proces ocjenjivanja koji je krunisan sa NEL-2 ocjenjivanjem na kojem smo dobili ocjenu Combat Ready.

malikburic-SJcMJ1
Poručnik Malik Burić 
Photo: NATO Headquarters Sarajevo

Koje su vam mogućnosti pružile OS BiH?

Oružane snage Bosne i Hercegovine su mi pružile priliku da unutar sistema provedem naučno-istraživački rad na temu uticaj fizičke aktivnosti i ishrane na život i zdravlje ljudi koje je provedeno u Centru za osnovnu obuku u Pazariću na nešto više od dvjesto kandidata.

malikburic2-OJOLS2
Poručnik Malik Burić tokom vježbe OSBiH. 
malikburic3-Xrz533
Poručnik Malik Burić u ambulanti OSBiH.
malikburic4-THAb74
Poručnik Malik Burić po završetku medicinske BOLC obuke u Sjedinjenim Državama

Jeste li učestvovali na nekim međunarodnim obukama ili vježbama?

Imao sam priliku učestvovati na mnogobrojnim edukacijama i obukama, od kojih bih posebno izdvojio onu u Sjedinjenim Američkim Državama pod nazivom Medicinski BOLC. Bio sam jedan od dva internacionalna studenta na obuci koja je trajala tri i po mjeseca. Izdvojio bih i svoje posljednje učešće na glavnoj planskoj konferenciji u Budimpešti, gdje sam imao priliku doprinijeti u planiranju najveće medicinske vježbe planirane za 2024. godinu.

Bosna i Hercegovina planira da učestvuje sa svojim deklarisanim sanitetskim vodom sa 32 ostale nacije.

Story by NHQSa Public Affairs Office

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir