JFC NHQSa

Search our content

NATO HQ Sarajevo  /  BHS  /  Vijesti iz NATO Štaba Sarajevo  /  2023  /  Parlamentarna skupstina NATO-a domacin studijske posjete BH. parlamentaraca

Dec 16 2023

NATO Parliamentary Assembly hosts a study tour for BIH Parliamentarians

Ove sedmice članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH su u posjeti Briselu kako bi saznali više o euroatlantskim strukturama, doprinijeli razgovorima u međunarodnom kontekstu o sigurnosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu i dobili najnovije informacije o NATO paketu za izgradnju kapaciteta, čiji je razvoj u toku. 

Državni parlamentarni nadzor nad sektorom odbrane i sigurnosti jedan je od temeljnih principa NATO-a. Parlamentarna skupština NATO-a okuplja članove parlamenata zemalja članica i partnerskih zemalja Saveza kako bi razgovarali i utjecali na odluke o sigurnosti Saveza. Kroz saradnju s parlamentarcima partnerskih zemalja, Skupština također pruža podršku u razvoju parlamentarnih mehanizama, praksi i znanja od temeljnog značaja za efikasnu demokratsku kontrolu nad oružanim snagama.

unnamed-F7KI21
Photo: NATO Headquarters Sarajevo

Pomoćnica generalnog sekretara NATO-a za javnu diplomatiju Marie-Doha Besancenot poželjela je delegaciji dobrodošlicu u Sjedište NATO-a, izrazila svoje zadovoljstvo zbog posjete i naglasila da će NATO nastaviti podržavati izgradnju odbrambenih kapaciteta BiH. Posebno je naglašena uloga Parlamentarne skupštine BiH u usvajanju zakona koji će jasno naznačiti političku odlučnost za daljnje jačanje sektora odbrane i sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Ovo je bila i dobrodošla prilika za posjetu NATO-ovoj Vrhovnoj komandi savezničkih snaga u Evropi (SHAPE), gdje su parlamentarci čuli najnovije informacije o pomoći NATO-a daljnjem razvoju operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH i bliskom partnerstvu između NATO-a i odbrambenih i sigurnosnih institucija BiH.

Delegacija NATO Štaba Sarajevo predvođena komandanticom, brigadnom generalicom Pamelom McGaha, pratila je bh. delegaciju na ovom putu.Photo: NATO Headquarters Sarajevo

Story by NHQSa Public Affairs Office

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir