JFC NHQSa

Search our content

NATO HQ Sarajevo  /  BHS  /  Vijesti iz NATO Štaba Sarajevo  /  2022  /  Sastanak o prijedlogu zakonskih izmjena i dopuna u OS BIH

Jan 24 2022

Sastanak o prijedlogu zakonskih izmjena i dopuna u OS BIH

Dana 20.01.2022, sastanak najviših predstavnika MO i OS BiH o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i Odluke Vijeća ministara BiH o posebnim dodacima na plaću za profesionalna vojna lica održan je u Domu OS BiH.

Posebna radna grupa ranije je izvršila analizu trenutne primjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i Odluke Vijeća ministara BiH o posebnim  dodacima na plaću za PVL u MO i OS BiH, te predložila izmjene i dopune istih u cilju unapređenja i ujednačavanja u primjeni prava na dodatke. 

_nato4
Photo: BiH MOD Public Affairs Office

Tokom sastanka, zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić prisutnima je prezentirao Analizu i prijedloge izmjena i dopuna navedenih propisa. On je istakao kako je Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH član 15. potrebno promijeniti na način da se pored postojećih dodataka uvedu novi posebni dodaci, i to dodatak za pripadnike deklarisanih jedinica za upućivanje u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inostranstvu u skladu sa zakonom, dodatak za rad u terenskim uslovima duže od 24 sata kontinuirano, dodatak za stražarsku službu, te dodatak za deficitarna specifična zanimanja u OS BiH. 

200122dom6-ZddQh2
Photo: BiH MOD Public Affairs Office
200122dom6-HNehK3
Photo: BiH MOD Public Affairs Office

Izneseni prijedlozi su prihvaćeni od strane ministra odbrane BiH te je zaključeno da se dalje ide sa njihovom realizacijom. Aktivnost je podržala Britanska ambasada u BiH, kao i NATO Štab Sarajevo, čiji je pravni savjetnik učestvovao na samom sastanku. 

Story by BiH MOD Public Affairs Office

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir