JFC NHQSa

Search our content

NATO HQ Sarajevo  /  BHS  /  Vijesti iz NATO Štaba Sarajevo  /  2022  /  Americki marinac u kampu Butmir

Jan 28 2022

Američki marinac u kampu Butmir 

Vodnik američkog marinskog korpusa Angel Paz stupio je u vojsku 6. jula 2015. godine, a motivirala ga je ceremonija završetka temeljne obuke njegovoga strica kojoj je prisustvovao. Paz je u svome stricu ugledao jednog sasvim novog čovjeka. 

Od tog trenutka sam bio čvrsto opredijeljen da pristupim. Već na prvi pogled se moglo vidjeti da je na toj ceremoniji, toga dana, bio sasvim drugačija osoba. Oduvijek je bio dobar čovjek, ali sada je bio još bolji, bio je moj uzor,

ispričao je Paz.

Pazova vojna karijera započela je 59-dnevnim kursom u bataljonu za obuku pješadije, prije nego što je bio stacioniran u Camp Pendleton u Kaliforniji sa 2. bataljonom 5. marinske pukovnije; dva puta je bio raspoređen u Japanu kao dio 31. marinske ekspedicijske jedinice, obje rotacije su trajale po šest mjeseci. Nedugo nakon povratka kući sa svog drugog angažmana ukazala se prilika za raspoređivanje u sklopu Sjevernoatlantskog pakta (NATO) u Bosni i Hercegovini. Paz nije znao mnogo o NATO-u, ali se sjećao savjeta jednog od svojih podoficira.

Neko je rekao, ako ti ikada bude ponuđena misija s NATO-om, prihvati je. Nije rekao mnogo više od toga; samo je želio da znam da bi mi se svidjelo,

Paz nastavlja svoju priču.

Misija NATO-a je štititi slobodu i sigurnost svih svojih članica. Bosna i Hercegovina (BiH) je članica NATO-vog Partnerstva za mir i ima vojni štab NATO-a u Sarajevu (NŠSa) u Bosni i Hercegovini, stacioniran u kampu Butmir. Primarna misija NŠSa je potpomoći reformu u odbrambenim i sigurnosnim strukturama BiH, što uključuje i koordinaciju NATO programa i aktivnosti.

211207-f-ff859-0005-tLOAk1
Vodnik marinskog korpusa SAD-a Angel Paz (desno) stoji s vodnikom kopnenih snaga SAD-a Adamom Vegom (lijevo), osobno osiguranje, te brigadnim generalom kopnenih snaga SAD-a Ericom Folkestadom (u sredini), komandantom NATO Štaba Sarajevo, prije primopredaje dužnosti u kampu Butmir, Bosna i Hercegovina, 7. decembra 2021. godine. Primopredaja dužnosti je NATO-ov ekvivalent primopredaji komande. Brigadni general Folkestad je predao dužnost američkoj brigadnoj generalici Pameli McGaha. (Fotografija zračnih snaga SAD-a, autor st.vodnik Franklin E. S. Harris Jr.)

Zahtjev za raspoređivanje za koji je Paz odabran odnosio se na pojedinačnu pridruženu poziciju. Paz je ubrzo shvatio da će u misiju biti upućen sam. Ovo je bila drugačija situacija od Pazova prethodna dva rasporeda. Ranije je bio raspoređivan kao strijelac, te kao komandir odreda, ali je uvijek bio upućivan zajedno s drugim marincima. Paz je odlučio da se dobrovoljno prijavi za misiju te je i odabran. Njegov posao je bio da služi kao službenik i vozač brigadnog generala američke vojske Erica Folkestada, komandanta NŠSa. Paz je obezbjeđivao komandanta u bazi i van nje. Kako bi ovaj zadatak obavio što efikasnije, pohađao je kurs antiterorističke slalom-vožnje u Fort Leonard Woodu, država Missouri, SAD.

"To je kurs koji traje sedmicu i po dana. Tamo vas uče manevrima izbjegavanja za slučaj da se susretnete s bilo kakvom prijetnjom tokom neke misije i daju vam kratko objašnjenje kako bi to funkcioniralo u većem obimu i s većim timom", dodaje Paz. Vodnik Paz je imao primarnog partnera, Vegu, koji se bavi planiranjem komandantovog kretanja u svojstvu njegovog osobnog osiguranja (OS). Odnos između vozača i OS-a je važan i nakon godinu dana zajedničkog rada između njih postoji veza koju mnogi primjećuju.

"Mi smo kao braća. Od prvog dana sam davao prijedloge šta bismo mogli da uradimo bolje i on bi me saslušao. Imamo mnogo toga zajedničkog i mnogi ljudi misle da ličimo, posebno kada nosimo maske", dodaje Paz.

211130-f-ff859-0010-Ewe5a2
Vodnik marinskog korpusa SAD-a Angel Paz (lijevo) i vodnik kopnenih snaga SAD-a Adam Vega (lijevo) u zabavi sa snijegom, dok se vozila zagrijavaju tokom priprema za ceremoniju primopredaje dužnosti NATO Štaba Sarajevo, u kampu Butmir, Bosna i Hercegovina, 7. decembra 2021. godine. Vodnici Paz i Vega su bili dio tima osiguranja na ceremoniji primopredaje dužnosti. (Fotografija zračnih snaga SAD-a, autor st.vodnik Franklin E. S. Harris Jr.)

Paz je stigao u kamp Butmir 6. februara 2021. godine, za vrijeme pandemije koronavirusa, koja nije zaustavila misiju. Vozio je komandanta u razne gradove širom BiH: Breza, Prnjavor, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica. Svako putovanje bilo je u svrhu podrške komandantovom angažmanu sa ambasadorima, vojnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i rukovodstvom; takav angažman je doveo do poboljšanja obuke, strukturalnih reformi i vojnih poboljšanja, poput donacije četiri helikoptera Bell UH-1 "Huey" Brigadi zračnih snaga i protivzračne odbrane u Rajlovcu.

Na svim svojim putovanjima u svojstvu komandantovog vozača, Paz je vidio vjerske ustanove, istorijske spomenike i uživao u pogledu na gradove poput Sarajeva, dok je stajao na padinama Trebevića. Imao je priliku i da proba domaću hranu poput ćevapa u Doboju. Paz je osiguravao svako putovanje, a ponekad je prisustvovao sastancima i večerama organiziranim širom zemlje. Jednom prilikom je Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH, pozvao komandanta NŠSa i njegovo osoblje u Međugorje, BiH. Dok su bili u okolini zaustavili su se u lokalnom masliniku, gdje je Paz upoznao vlasnika i probao svježe maslinovo ulje.

 "Rekao je da [maslinovo ulje] treba imati lijepu kiselost i peckati u stražnjem dijelu grla, onda je to dobro maslinovo ulje. Imao je zdjelu maslinovog ulja na stolu s kruhom i sirom i to smo jeli. Bilo je dobro, bilo je to stvarno dobro maslinovo ulje. Sada znam kakvo bi trebalo biti maslinovo ulje", priča Paz.

Već na početku, Paz je zatražio produženje angažmana; šest mjeseci u BiH pretvorilo se u godinu, te je i dalje radio kao komandantov vozač. Shvatio je da uživa u zemlji, kulturi i svome poslu. Paz je počeo graditi odnose s drugim lokalnim vozačima u zemlji. Ti vozači su radili za razne vojne i političke zvaničnike i s njime dijelili svoje priče. Paz je shvatio da bi stalni posao vozača u Sjedinjenim Državama mogao biti prilika za karijeru, a stekao je i dosta iskustva u Bosni i Hercegovini.

Svaka rotacije ima svoj kraj. Paz je počeo sastavljati liste opcija i pakirati svoje stvari, jer se njegov boravak u BiH bližio kraju. Među njegovim posljednjim zadacima prije odlaska našlo se osiguranje i podrška primopredaji dužnosti između brigadnog generala američke vojske Erica Folkestada i brigadne generalice američke vojske Pamele McGaha, nove komandantice NŠSa. Drugi američki marinac će ga zamijeniti kada napusti kamp Butmir, ali njegova služba i podrška jednoj međunarodnoj organizaciji uvijek će biti dio njegove karijere. Takvo iskustvo potvrđuje savjete koje je dobio o NATO-u.

"Ako pogledate statistiku ovdje, samo je jedan marinac u ovom kampu, u poređenju s većim brojem pripadnika zrakoplovstva i kopnenih snaga", objašnjava Paz. "Dakle, ako planirate ostati u službi i reći nekome 'o, da, bio sam u misiji NATO-a', to ima poseban značaj. Mali broj ljudi dobije misiju u NATO-u."

211026-f-ff859-1200-MNVr43211207-f-ff859-0312-CKuhN4211207-f-ff859-0312-CKuhN4
211119-f-ff859-0175-NelN35211215-f-ff859-0361-oqasj6211215-f-ff859-0361-oqasj6

Photo: NATO Headquarters Sarajevo  (U.S. Air Force photo by Staff Sergeant Franklin E. S. Harris Jr/Armin Hadzic.)

Story by NHQSa Public Affairs Office

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir