JFC NHQSa

Search our content

NATO HQ Sarajevo  /  BHS  /  Vijesti iz NATO Štaba Sarajevo  /  2020  /  Odgovor na korona virus: BiH prima dodatnu pomoć Saveza protiv globalne pandemije

Jun 30 2020

Odgovor na korona virus: BiH prima dodatnu pomoć Saveza protiv globalne pandemije.

Dana 26. juna 2020. godine, predstavnici NATO Štaba Sarajevo I Oružanih snaga SAD-a predali su zaštitnu opremu i sredstva za dezinfekciju vlastima Bosne i Hercegovine kako bi se ojačali kapaciteti Međunarodnog aerodroma Sarajevo za bezbjedno odvijanje avio-saobraćaja u vrijeme pandemije COVID-19. 

Isporuka je uslijedila nakon zahtjeva za pomoć koji je BiH uputila Euroatlantskom centru za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC), koji je glavni mehanizam NATO-a za reagovanje na civilne vanredne situacije. EADRCC, koji radi 24 sata dnevno 7 dana sedmično, koordinira zahtjeve za pomoć i ponude pomoći. Od početka krizne situacije, EADRCC je koordinisao zahtjeve UN Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) i 16 NATO članica i partnerskih zemalja koji su rezultirali desetinama ponuda pomoći.

Photo: Nato Headquarters Sarajevo
U proteklim sedmicama i mjesecima Bosna i Hercegovina je preko NATO-ovog EADRCC-a primila pomoć od nekoliko NATO članica i partnerskih zemalja, uključujući Austriju, Mađarsku, Nizozemsku, Sloveniju (preko EU Mehanizma za civilnu zaštitu), Tursku i SAD. Pružena pomoć uključivala je maske za lice, zaštitna odijela, setove za testiranje, sredstva za dezinfekciju, šatore, terenske krevete, vreće za spavanje i električne grijalice. 
Photo: Nato Headquarters Sarajevo
Pored toga, BiH učestvuje i u NATO-ovom Komandnom sistemu za incidente sljedeće generacije (NICS) na koordinaciji odgovora država na kriznu situaciju COVID-19 i pružanju informacija i savjeta javnosti u stvarnom vremenu. NICS je dio pilot projekta napredne regionalne koordinacije u civilnim vanrednim situacijama (ARCECP), koji se odvija u sklopu NATO Programa „Naukom za mir i sigurnost.” Projekat se realizuje kroz saradnju između Lincoln laboratorije Instituta za tehnologiju u Masačusetsu (MIT LL) i Direkcije za nauku i tehnologiju Ministarstva za domovinsku sigurnost SAD-a sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom..

Story by NATO HQ Brussels Press Office


Hrvatski

Odgovor na korona virus: BiH prima dodatnu pomoć Saveza protiv globalne pandemije

Read More

Srpski

Одговор на корона вирус: БиХ прима додатну помоћ Савеза против глобалне пандемије.

Read More

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir