JFC NHQSa

Search our content

NATO HQ Sarajevo  /  BHS  /  Vijesti iz NATO Štaba Sarajevo  /  2020  /  Komandant NATO Štaba Sarajevo učestvovao je na događaju u Parlamentarnoj skupštini

 Dec 16 2020

KOMANDANT NATO ŠTABA SARAJEVO UČESTVOVAO JE NA DOGAĐAJU U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTIN

Komandant NATO Štaba Sarajevo brigadni general Eric Folkestad sudjelovao je na događaju koji je domaćin bila delegacija Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, pod nazivom: „Euroatlantske integracije i Bosna i Hercegovina: Put dalje?“

Parlamentarna skupština BiH u zgradi “PS BiH” danas je okupila predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti, sjedišta NATO-a u Sarajevu, Snaga Europske unije u BiH, akademske zajednice i civilnog sektora kako bi se obnovio dijalog o procesu euroatlantskih integracija BiH.

Prosperitet ne može postojati bez sigurnosti

Prosperitet ne može postojati bez sigurnosti. A iskustva mnogih zemalja, od Balkana do Baltika, su da bliži odnosi sa NATO-om daju poslovnom svijetu povjerenje da investira i otvara nova radna mjesta. Princip kolektivne sigurnosti sam po sebi, kao i političke i ekonomske reforme koje zemlje poduzimaju kao dio kontinuiranog angažmana sa NATO-om imaju veliki, pozitivni učinak na direktna strana ulaganja – u nekim zemljama došlo je do 100% porasta.

NATO misija u BiH mijenjala se vremenom. Danas smo fokusirani na savjetovanje i pružanje pomoći o NATO programima i reformama odbrambenog i sigurnosnog sektora. Na poboljšanje svakodnevnog života ljudi u ovoj zemlji.

Radi se o miru i stabilnosti, o tome da se osigura da žene imaju svoju punu ulogu u društvu. Radi se o borbi protiv korupcije, o tome da su odbrambene institucije pod demokratskom kontrolom, da su transparentne i odgovorne.", rekao je Komandant NATO Štaba Sarajevo Brigadni general Eric Foklestad


Story by NHQSa Naples Public Affairs Office

Photo: Parliamentary assembly of Bosnia and Herzegovina
Photo: Parliamentary assembly of Bosnia and Herzegovina

Photo: Parliamentary assembly of Bosnia and Herzegovina

Photo: Parliamentary assembly of Bosnia and Herzegovina

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir