JFC NHQSa

Search our content

NATO HQ Sarajevo  /  BHS  /  Vijesti iz NATO Štaba Sarajevo  /  2020  /  Brigadni general William Edwards (KoV SAD-a), komandant NATO Štaba Sarajevo obišao je Fakultet za nauku i tehnologiju (SSST) Univerziteta u Sarajevu

Aug 27 2020

Brigadni general William Edwards, komandant NATO Štaba Sarajevo POSJETIO Fakultet za nauku i tehnologiju (SSST) Univerziteta u Sarajevu

5

Brigadni general William Edwards (KoV SAD-a), komandant NATO Štaba Sarajevo obišao je Fakultet za nauku i tehnologiju (SSST) Univerziteta u Sarajevu i sastao se sa nastavnim osobljem koje ga je upoznalo sa učešćem SSST-a u višegodišnjem NATO programu Naukom za mir i sigurnost koje je zvanično otpočelo 1. jula 2020. godine. Projekat pod nazivom VECTOR (Mehanizam za prikupljanje virtualnih dokaza za uklanjanje eksplozivnih sredstava) realizuje se sa međunarodnim partnerima iz Velike Britanije, Grčke i Republike Sjeverne Makedonije. Opći cilj ovog projekta je popuniti kritičnu prazninu u trenutnim operacijama jedinica za uklanjanje eksplozivnih sredstava i agencija za provođenje zakona pružanjem detaljne, daljinske analize i komunikacijom između stručnjaka izvan terena i jedinica na terenu.

Photo:Nato Headquarters Sarajevo

Story by NhqSa Public Affairs Office


Hrvatski

Brigadni general William Edwards, zapovjednik NATO Stožera Sarajevo posjetio Fakultet za nauku i tehnologiju (SSST) Sveučilišta u Sarajevu

Read More

Srpski

Бригадни генерал Вилијам Едвардс, командант НАТО Штаба Сарајево посјетио Факултет за науку и технологију (SSST) Универзитета у Сарајеву

Read More

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir