JFC NHQSa

Search our content

NATO HQ Sarajevo  /  BHS  /  Vijesti iz NATO Štaba Sarajevo  /  2019  /  Prve vojne legitimacije u OS BiH izdate

 Jul 4 2019

Prve vojne legitimacije u OS BiH izdate

Prve vojne legitimacije u OS BiH izdate su na svečanosti održanoj u kasarni Kozara u Banja Luci 4. jula 2019. godine.

Aktivnosti na izradi vojnih legitimacija podrazumijevale su izradu novog pravnog okvira, nabavku opreme, obuku personala i pomoć glavnoj i terenskim stanicama. Sistem vrijedan 300.000 KM je sada u potpunosti u funkciji.

Prednosti vojnih legitimacija OS BiH su brojne, ali najvažnije su mogućnost putovanja bez viza koristeći PfP SOFA-u, zdravstvena zaštita za sve pripadnike OS BiH u skladu sa sporazumima koji već postoje ili se na njima radi, kontrola pristupa vojnim lokacijama, ušteda novca poreskih obveznika, kao i ponos što se osoba tom legitimacijom identifikuje kao pripadnik/ca OS BiH.

NATO Štab Sarajevo je pružao savjete u izradi pravnog okvira i uspješnoj realizaciji procesa nabavke.

NATO Štab Sarajevo ponosi se saradnjom sa ambasadom Velike Britanije, MO BiH i OS BiH na ovom važnom projektu.

    

Story by NHQSa Public Affairs Office       

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir