bg-folkestad-KLeIj1

Komandant

Brigadna generalica Pamela L. McGaha

Brigadna generalica Pamela McGaha je nedavno bila na dužnosti komandantice 143. komande logistike (za operacije) u Orlandu, Florida, najveće komande logistike za operacije KoV-a SAD-a, sa preko 8.300 vojnika i civila, te 90 jedinica širom deset država SAD-a.

Brigadna generalica McGaha je diplomirala na Univerzitetu Bucknell u oblasti ekonomije i proizvedena je u čin oficira u Logističkom korpusu. Specijalista za logistiku, služila je na komandnim dužnostima u oblastima održavanja i logistike, kao i na glavnim štabnim dužnostima u operacijama i obuci, ljudskim resursima i logističkoj podršci. Također je radila sa rezervnim sastavom KoV-a Australije na poslovima spremnosti za vanredne situacije u zemlji, zatim kao komesar za odnose sa ljudima u Pensilvaniji na provođenju zakona Commonwealtha o zabrani diskriminacije, te za dva senatora SAD-a kao članica komisija za odabir na vojnoj akademiji.

Tokom svoje karijere, brigadna generalica McGaha je bila u više misija u inostranstvu, uključujući operaciju Pustinjski štit/oluja, operaciju Zajednički napor/straža u Mađarskoj i na Balkanu, te operaciju Istrajna sloboda u Afganistanu.

Brigadna generalica McGaha je Fulbrajtov stipendista i magistrirala je strateštke studije na Ratnoj školi KoV-a SAD-a. Također je magistrirala poslovnu administraciju na Univerzitetu Lehigh.

Nosilac je odlikovanja Medalja Bronzana zvijezda, Medalja KoV-a za zasluge u službi, Medalja KoV-a – Pohvala, NATO medalja, Medalja Oružanih snaga za operacije, Medalja Globalni rat protiv terorizma za operacije i službu, Medalja za službu jugoistočne Azije, te Medalja za oslobođenje Kuvajta. Počasna je članica 213. pukovskog društva i živi u Bethlehemu, Pensilvanija.

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir