HQ Sarajevo  /  Jezici Bosne i Hercegovine  /  NATO I BOSNA I HERCEGOVINA  /  TIM NATO ŠTABA SARAJEVO

TIM NATO ŠTABA SARAJEVO


Na čelu NATO Štaba Sarajevo je brigadni general iz Sjedinjenih Američkih Država, a u Štabu su civilna i vojna lica iz NATO i partnerskih zemalja.

NATO Savjetodavni tim NATO Štaba Sarajevo savjetuje i pruža podršku institucijama u implementaciji reforme odbrambenog i sigurnosnog sektora i aktivnostima i planovima programa Partnerstvo za mir (PfP).

Na čelu NATO Savjetodavnog tima je brigadir iz Norveške, a u timu su civilna i vojna lica iz NATO i partnerskih zemalja. NATO Savjetodavni tim obavlja primarnu misiju u ime i kao podrška komandantu NATO Štaba Sarajevo. 

Fokus NATO Savjetodavnog tima je davanje savjeta u funkcionalnim oblastima kako bi se podržao razvoj i implementacija reformi u kontekstu obaveza koje proizilaze iz učešća u PfP programima i drugim inicijativama.

No entries found.

Search our content:

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir