Home  /  BHS  /  NATO I BOSNA I HERCEGOVINA  /  Aktivnosti partnerstva za mir

AKTIVNOSTI PARTNERSTVA ZA MIR


PfP je program saradnje koji omogućava Bosni i Hercegovini da izgradi posebne odnose sa NATO-om, birajući vlastite prioritete saradnje.

Aktivnosti koje se nude u okviru PfP-a dotiču se bukvalno svih oblasti NATO aktivnosti, od odbrambenih pitanja, reforme odbrane, odbrambene politike i planiranja, civilno-vojne saradnje, usavršavanja i obuke, vojne saradnje i vježbi, planiranja u slučaju civilnih vanrednih situacija i odgovora na katastrofe do saradnje u oblasti nauke i okoliša.

U proteklim godinama razvijeni su instrumenti i mehanizimi saradnje kroz kombinaciju politika, programa, akcionih planova i aranžmana. Bosna i Hercegovina učestvuje u mnogima. Proces planiranja i revizije (PARP) i Individualni partnerski akcioni plan (IPAP) pružili su glavni okvir za aktivnosti do sada.

Kroz PARP, Bosna i Hercegovina radi na razvoju potpuno profesionalnih oružanih snaga interoperabilnih sa NATO snagama, koje ispunjavaju visoke profesionalne standarde. PARP pruža strukturiranu osnovu za određivanje snaga i sposobnosti koje mogu biti na raspolaganju Savezu za multinacionalne obuke, vježbe, te mirovne i operacije upravljanja krizama. Također je i glavni mehanizam koji se koristi za usmjeravanje i mjerenje napretka odbrambene i vojne reforme.

IPAP objedinjuje sve različite mehanizme saradnje putem kojih Bosna i Hercegovina sarađuje sa NATO-om, te usredotočuje aktivnosti na bolju podršku domaćim reformskim nastojanjima.

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir