JFC NHQSa

Search our content

NATO HQ Sarajevo  /  BHS  /  Mi Smo NATO  /  Upoznajte nas tim  /  Komandant

image0-tkiVs1

Komandant, NATO Štab Sarajevo 

Brigadni General Matthew A. Valas

Brigadni general Valas prethodno je bio na dužnosti komandanta 20. Grupe specijalnih snaga (desantne snage).

Brigadni general Valas diplomirao je na Ratnom koledžu KoV-a Sjedinjenih Država. Pješadijski oficirski čin dobio je na Hofstra univerzitetu 1998.g. Završio je osnovni pješadijski oficirski kurs, kao i artiljerijski karijerni kurs za kapetane, komandni i generalštabni koledž, kvalifikacijski kurs za oficire detašmana specijalnih snaga, napredni padobranski kurs i rendžersku školu.

Bio je na dužnostima komandanta svih nivoa specijalnih snaga, od detašmana do grupe, uključujući angažman u podršci Operaciji NEW DAWN, kao komandant Specijalnih operacija u području operacija baze Kirkuk, Irak, i Operaciji ENDURING FREEDOM, kao komandant prvog operativnog detašmana (ODA) 2116, Kandahar, Afganistan.

Njegove prethodne van-komandne dužnosti uključuju: viši savjetnik Nacionalne garde zamjenika pomoćnika ministra odbrane za sigurnosnu saradnju, državni oficir za obuku Nacionalne garde savezne države Alabama, oficir za operacije 20. Grupe specijalnih snaga (desantne snage), izvršni oficir 1. bataljona 20. Grupe specijalnih snaga (desantne snage), izvršni oficir 1. bataljona 167. pješadijskog puka, kao i brojne dužnosti na nivou čete pri 2. bataljonu 87. pješadijskog puka 10. brdske divizije, kada je angažovan u podršci NATO vođenim Stabilizacijskim snagama (SFOR) u Bosni i Hercegovini.

Njegove nagrade i odlikovanja uključuju Bronzanu zvijezdu (sa hrastovim listom), Medalju Ministarstva odbrane za zasluge u službi (sa hrastovim listom), Medalju za zasluge u službi (sa tri hrastova lista),  Medalju KoV-a za pohvalu u službi (sa hrastovim listom), Ekspedicijsku medalju Oružanih snaga, medalje za angažman u kampanjama u Afganistanu i Iraku, Ekspedicijsku i medalju za službu u Globalnom ratu protiv terorizma, NATO medalju, značku starijeg padobranca, pješadijske značke za stručnost i učešće u borbi, i oznake pripadnosti rendžerima i specijalnim snagama. U braku je sa Abby Howell. Žive u Trusvilleu, Alabama, s njihovo troje djece, Reese, Gray i Elin.


Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir