JFC NHQSa

Search our content

NATO HQ Sarajevo  /  BHS  /  Mi Smo NATO  /  Saradnja BiH i NATO-a

Aug 15 2022

Saradnja bih i NATO-a

U septembru 2022.g., Oružane snage Bosne i Hercegovine izlaze na najteži test u svojoj 16.godišnjoj historiji.

Više od 800 vojnika proći će kroz proces ocjenjivanja da se vidi mogu li izvoditi operacije prema istim strogim međunarodnim standardima koji se koriste u preko 70 zemalja širom svijeta.

NATO ovo naziva Program koncepta operativnih sposobnosti, ocjenjivanja i povratnih informacija (OCC E&F). To je četvorogodišnji proces na dva nivoa gdje ocjenjivanje postaje progresivno zahtjevnije. Na kraju tog procesa, snage će biti certificirane da se mogu koristiti kao dio međunarodnih operacija širom svijeta (ne samo u NATO već i EU i UN misijama).

U NATO-u se pripadnici vojske mogu razmještati u misije u inostranstvu samo ako njihova matična država ponudi da ih pošalje (NATO je najmoćniji vojni savez u historiji koji se može osloniti na 3 miliona vojnika, ali sam NATO zapravo nema vlastite vojne snage). Ali, ovo ocjenjivanje dokazuje da je osoblje, koje jednog dana može potencijalno raditi zajedno s nama, spremno i sposobno biti rame uz rame s pripadnicima nekih od najbolje obučenih vojski svijeta.

OCC koncept dostupan je NATO saveznicima i zemljama Partnerstva za mir, kao i našim partnerima u Mediteranskom dijalogu (MD) i Istambulskoj inicijativi za saradnju (IC). Ako bude uspješna, jedinica OS BiH pridružit će se, po okončanju programa, broju od preko 13.000 pripadnika iz 15 partnerskih zemalja.

Znamo da nijedna zemlja ne može sama rješavati sigurnosne izazove s kojima se svi suočavamo tako da će vojske iz raznih zemalja redovno morati raditi zajedno – bilo da je to podrška miru, odbrana od kibernetičkih napada ili spašavanje civila u poplavama. Program koncepta operativnih sposobnosti, ocjenjivanja i povratnih informacija (OCC E&F) uspostavlja zajedničke standarde koje sve države moraju ispuniti – da pokažu da mogu raditi zajedno, koristeći isti jezik, iste procedure i istu opremu. To znači da možete okupiti vojnike iz 30 zemalja koji onda mogu raditi kao jedan tim. To je ono što se naziva "interoperabilnost".

Postoje dva nivoa OCC procesa, a svaki ima dva dijela: jedan je samoocjenjivanje, a drugi je NATO ocjenjivanje.

  • Nivo 1 sastoji se od samoocjenjivanja nivoa 1 (SEL 1) i NATO ocjenjivanja nivoa 1 (NEL 1)
  • OS BiH su uspješno završile ova ocjenjivanja u septembru 2019. i septembru 2020. god.
  • Nivo 2 sastoji se od samoocjenjivanja nivoa 2 (SEL 2) i NATO ocjenjivanja nivoa 2 (NEL 2).
  • OS BiH uspješno su završile SEL 2 u septembru 2021. god. NEL 2 je zakazan za septembar 2022. god


  • _nato4

OCC proces.

Kada jedinica dostigne NEL 2 standard, naziva se "deklariranom" jedinicom. Kada se jedinica deklarira, ona može ući u NATO bazen snaga i može učestvovati na NATO vježbama i u operacijama. Međutim, i dalje se mogu razmjestiti u misiju samo ako ih pošalje njihova vlada (svaka država ima drugačije procese odobravanja, ali država je ta koja MORA dobrovoljno ponuditi snage). Svake 3 godine se ponovno moraju ocjenjivati.

Ovaj proces ocjenjivanja je samo jedan od načina na koji NATO potiče vojne snage saveznika i partnerskih zemalja da zajedno rade i sarađuju na političkim i vojnim pitanjima. Deklarirane jedinice se redovno zajedno obučavaju na NATO vježbama, kao i kroz učešće u bilateralnim (država sa državom) vježbama. Partnerske zemlje mogu poslati svoje oficire za vezu da rade u jednom od NATO štabova.


Hrvatski

Suradnja BiH i NATO-a

Read More

Srpski

САРАДЊА БиХ И НАТО-а

Read More

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

NATO HQ SARAJEVO
Camp Butmir
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Media Operations

Public Affairs Office
Building 200
Camp Butmir